+359 887 793 189

[email protected]

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕВАШ ДОВЕРЕН ПАРТНЬОРИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Счетоводна кантора НЕДЕЛЕВ е създадена през 2005 г. с основен предмет на дейност счетоводно обслужване и съставяне на годишни финансови отчети. Фирмата е ориентирана към малки и средни предприятия в района на област Ямбол, Бургас, Хасково и Стара Загора.

ВАШ ДОВЕРЕН ПАРТНЬОР

Предлагаме счетоводно и административно обслужване, данъчни и финансови консултации. Екипът ни ще Ви помогне да отговорите на всички изисквания на административните органи и ще Ви консултира как да оптимизирате разходите на компанията си.

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД

Всеки клиент получава оптимално предложение и обслужване, съобразено с персоналните му потребности. Очаквайте от нас бързо, компетентно и адекватно съдействие и най-добро решение на поставените на дневен ред счетоводни , данъчни и административни казуси.

Добре дошли на уеб страницата на Счетоводна кантора НЕДЕЛЕВ ЕООД !

свържете се с нас

Счетоводни услуги

счетоводство на юридически лица; счетоводство на физически лица; счетоводно обслужване  чрез абонамента  поддръжка; годишно приключване; представителство пред НАП и НОИ;

ТРЗ и личен състав

трудови договори; уведомления НАП; декларации самоосигуряващи лица, месечни осигурителни декларации; платежни нареждания осигурителни вноски; заплати, ведомости, фишове, обезщетения;  

Данъчни консултации

всички видове данъчни декларации; данъчна стратегия и планиране; оптимизация на данъчни задължения; данъни консултации по бизнес схеми; данъчна защита пред НАП при ревизии, насрещни проверки;

Търговски регистър

подаване на отчети в Търговски регистър; справки от Търговски регистър на ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др. актуално състояние, промяна на обстоятелства; обявени актове, преобразувания, несъстоятелност; регистрация на фирми;